Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Nummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Tennis Categorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Lessen & Evenementen
KiesLes/EvenementLes/Evenementcode
Vragen
Dit zijn de vragen:
Heeft u al eerder getennist?
Zo ja, welke verenigingen?
Wilt u vrijwilligerswerk doen. Zo ja? Wat?
De ledenadministratie voert hier het fotonummer in
Opmerking