Vacatures in de vereniging

Dit zijn de openstaande vacatures. Neem bij belangstelling contact op met een van de bestuursleden.

  • Voorzitter van de vereniging
  • Voorzitter technische commissie, ook bestuurslid
  • Bestuurslid accommodatie zaken 
  • Leden technische commissie
  • Competitieleider
  • Leden sponsorcommissie
  • Vrijwilliger communicatie social media  

 

 

De Voorzitter

• Ingeschreven als bestuurder van de vereniging bij KVK

• Voorzitter van de algemene bestuursvergadering 1x/ 2 maanden en de dagelijks bestuursvergadering 1x/2 maanden

• Voorzitter van de ALV 1x per jaar, inclusief voorbereiden presentatie 

• Jaarlijkse evaluaties

• Vertegenwoordiger bij events van de KNLTB (jaarcongres / kring)

• Vertegenwoordiger bij de verengingen sportpark de Koog 3x per jaar

Bezetting van commissies

.       Visie / meerjarenplan opstellen - Beleid (laten) uitvoeren.

 

In samenspraak met de commissies bijdragen aan:

 

• Website, communicatie/berichten

Onderhoudsdag, onderhoudscommissie

• Tennisschool TSK, trainers / contract

• Contract InBev - horecaleverancier

• (Af en toe) aandacht besteden / hulp geven aan diverse vrijwilligers 😀

• Sponsors aantrekken

 

 

Het bestuur

Waarom is het bestuur belangrijk voor de vereniging?

Onze vereniging bestaat uit leden en die leden kiezen tijdens de algemene ledenvergadering ons bestuur. Binnen het bestuur is het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, en penningmeester, verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden. In de statuten staat beschreven wat de bestuursleden wel en niet mogen doen. Het dagelijks bestuur van de vereniging vormt, samen met de voorzitter van de technische commissie, jeugdcommissie, barcommissie en een algemeen bestuurslid, het algemeen bestuur.  

Het bestuur legt 1 keer per jaar verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

De Barcommissie

Waarom is de commissie belangrijk voor de vereniging? 

Onze bar is de ontmoetingsplaats voor onze leden en een visitekaartje van onze vereniging. Een bruisende bar levert een hoop gezelligheid op, maar er zijn meer voordelen. Een goed functionerende bar zorgt voor extra binding met leden en niet onbelangrijk: een vollere clubkas. “Zonder de kantine, zou onze club financieel een stuk minder gezond zijn. We kunnen van de extra inkomsten leuke dingen doen voor de jeugd en andere leden. 

De barcommissie is verantwoordelijk voor de bar. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de inkoop voor de bar en de bardienstplanning op reguliere dagen en tijdens evenementen. Daarnaast vallen beheer van de contracten, het opstellen van het bardienst reglement en het hebben van benodigde vergunningen tot de taken. 

Elk seniorlid, van 18 tot 70 jaar draait 2 bardiensten per seizoen. Meerdere keren mag natuurlijk ook! Commissieleden zijn hiervan uitgezonderd. 

Wat doet een Competiteleider?

De CL is de persoon binnen een vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt en fungeert als belangrijke schakel tussen de vereniging en de KNLTB. Hij of zij meldt de competitieteams aan en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. De taken van een CL bestaan onder andere uit:

  • Voorbereiding van de competitie: Inschrijven van teams op MijnKNLTB, uitnodigen teams, maken baanplanning en informeren aanvoerders;
  • Goed verloop van de competitiedag: ontvangen spelers, coördineren teamopstelling en invoeren uitslagen, beslissingen bij veranderende weersomstandigheden en aanwezig voor vragen en problemen;
  • Afronden van de competitie: corrigeren uitslagen, klachten afhandelen, eventueel protest indienen en eren van kampioenen.

Hoe word ik Competitieleider?

Als je CL wilt worden, moet je de cursus Verenigingscompetitieleider volgen. Je geeft dit aan bij de ledenadministrateur van je vereniging die de aanmelding verzorgt. In de cursus leer je alles over de organisatie van de competitie, welke stappen je op welk moment zet en met welke regels en afspraken je rekening houdt.

De Jeugdcommissie

Deze commissie organiseert allerlei fantastische activiteiten voor de jeugd. Dit begint met competitie en trainingen waar de jeugdspelers het tennis aangeleerd krijgen. Ieder op zijn eigen niveau, van speels tot gewoon lekker professioneel. Naast tennis is het ook belangrijk dat er voor onze jeugdspelers andere activiteiten georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld het kind-oudertoernooi, het After Summer event en Piet van Sint komt langs. Enorme gezelligheid waarbij de jonge leden van onze club samen genieten en vrienden worden.  

Je kan de commissie benaderen van jeugdcommissie@tvdedog.nl

De Onderhoudscommissie.

We krijgen gelukkig veel complimenten over ons park.

Om er voor te zorgen dat ons park er mooi bij blijft liggen en als het doet zoals het hoort is de verantwoordelijkheid van de onderhoudscommissie. Een groep vrijwilligers die de zorg heeft voor de banen, het groen en alle technische faciliteiten. Op dit moment bestaat de groep uit 7 enthousiaste handige leden.  

De sponsorcommissie

De sponsorcommissie de naam zegt het al. Zonder deze commissie zou onze begroting er stukken minder rooskleurig uitzien. Ook de begroting van onze toernooien wordt veelal gedekt door sponsoring. Voor de naamsbekendheid sponsor is dat ook leuk en stimuleert het bij de locale ondernemer te komen.

Voor  een relatief klein bedrag krijg een sponsor naamsbekendheid door bijvoorbeeld zijn/haar naam aan een toernooi te verbinden, een bord of doek te plaatsen. Maar dat kan natuurlijk ook via modernere media zoals via de website, het afhangbord of de narrowcasting van onze vereniging. En als het even kan sturen wij onze leden naar een sponsor toe of komt de vereniging zelf bij de sponsor langs om iets te kopen. Of …. De sponsor steunt gewoon zijn eigen club, omdat het kan.  

Veelgestelde vragen?

·      Hoe kan ik sponsor worden?

·      Wat kost het om sponsor te worden?

·      Hoe kan de je commissie benaderen? sponsorcommissie@tvdedog.nl

·      Informatie over de verschillende sponsorpakketten??

De Technische commissie

De technische commissie zorgt ervoor dat we op het juiste niveau, maar vooral lekker met elkaar kunnen tennissen. Ze zorgen ervoor dat onze leden enthousiast blijven voor tennis. Dat gebeurt bijvoorbeeld samen met de tennisschool en de jeugdcommissie, door te zorgen voor goeie kwaliteit van de lessen, van de tennisleraren en een goede planning van de lessen.

De commissie zorgt er ook voor dat de leden kunnen meedoen aan diverse competities. 

En samen met tennisschool, jeugdcommissie en diverse andere commissies organiseert de technische commissie ook activiteiten om leden te werven en te behouden. 

De Recreatiecommissie

Waarom is de commissie belangrijk voor de vereniging?

De recreatiecommissie is de gezelligste commissie van onze vereniging. Ze organiseren er van alles. Dingen die met tennis te maken hebben, maar ook niet. Ze hebben wel één doel, namelijk iets organiseren waar onze leden graag aan mee doen. 

Racketochtend op woensdag en racketavond op donderdag, allerlei gezellige activiteiten zoals een PUP quiz, Keezen, het haltoernooi, happy family & friends toernooi noem maar op.

De recreatiecommissie is een groep vrijwilligers die activiteiten organiseert buiten het reguliere tennis om. De commissie hoopt zo een steentje bij te dragen aan de saamhorigheid en gezelligheid op de club. Jaarlijks organiseert de recreatiecommissie een aantal activiteiten. De activiteiten zijn in de meest brede zin van het woord sportief en gezellig te noemen. Op dit moment zijn dat de Pub Quiz, het Happen-Tappen-Tennis toernooi, het Generatiekloof- / Happy Family toernooi, een Keez-toernooi en het Hal-toernooi. 

De activiteiten worden nu vooral in de winter en het voorjaar georganiseerd. De achterliggende gedachte is dat dit buiten de toernooien, de clubkampioenschappen en de voor- en najaarscompetitie om valt tussen oktober en maart: een periode waarin er normaliter minder gespeeld wordt. Maar wie weet wat we nog meer kunnen organiseren door het jaar heen!

De recreatiecommissie stelt zich graag open voor ideeën vanuit de leden om nog meer leuke activiteiten te organiseren door het jaar heen. Ben je enthousiast en wil je je aansluiten bij onze commissie? Meld je aan, want samen weten én kunnen we meer dan alleen! Neem hiervoor contact op met de voorzitter of een van de andere leden. 

 

 

Bestuur Overzicht