Het Bestuur

Waarom is het bestuur belangrijk voor de vereniging?

Onze vereniging bestaat uit leden en die leden kiezen tijdens de algemene ledenvergadering ons bestuur. Binnen het bestuur is het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, en penningmeester, verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden. In de statuten staat beschreven wat de bestuursleden wel en niet mogen doen. Het dagelijks bestuur van de vereniging vormt, samen met de voorzitter van de technische commissie, jeugdcommissie, barcommissie en een algemeen bestuurslid, het algemeen bestuur.  

Het bestuur legt 1 keer per jaar verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Veelgestelde vragen?Ik heb een klacht die ik niet bij een van de commissies kwijt kan? Neem contact op met de secretaris. Hij zal zorg dragen voor afhandeling van uw klacht.  

Hoe kan je het bestuur benaderen? Dat kan via secretaris@tvdedog.nl of spreek vooral de bestuursleden rechtstreeks aan. Ze zijn regelmatig op de club aanwezig.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:  Ernst van Andel (Vz), Ron Drukker (Secr.), Vincent Rozemeijer (Penningm.),  Truus van Duin (vz. JeugdCie), Ed Weeteling & Paul van der Meij (BarCie) en Kees Beentjes(alg.)

Bestuur Overzicht