Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie heeft tot taak er voor te zorgen dat onze gehele accommodatie in optimale staat blijft. Zij doen onderhoud aan het clubgebouw,  de tennisbanen en de groenvoorzieningen inclusief de bestrating. De commissie initieert en coördineert wat er moet gebeuren op het gebied van onderhoud. Denk hierbij aan:

Dagelijks onderhoud'
Zorg voor het  dagelijks onderhoud van tennisbanen, groenvoorzieningen en clubgebouw. Het werk wordt door vrijwilligers in eigen beheer verricht.

Planmatig onderhoud'
Zorg voor de uitvoering van het planmatig onderhoud. Het betreft hier vooral onderhoud van specifieke werkzaamheden zoals onderhoud aan de kunstgrasmatten, schilderwerk, dakwerkzaamheden, installaties, e.d. met een wat langere termijn van onderhoud. Soms kan het werk worden verricht door vrijwilligers of wordt het uitbesteed aan derden op basis van onderhoudscontracten.

Veel werk wordt door vrijwilligers in eigen beheer uitgevoerd. Elk lid kan daarbij een handje helpen. Niet alleen door zaken die aandacht vragen tijdig bij hen te melden, maar ook door eens de handen uit de mouwen te steken als er wat klusjes gedaan moeten worden. Bent u daartoe bereid, laat het de commissie onderhoud dan weten.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Wim Brugman (voorzitter), Hein Cornelisse, Theo van Duin, Rob Mallée, Piet Winter

Organisatie & vrijwilligers Overzicht