Bestuur

Waarom is het bestuur belangrijk voor de vereniging?

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden. Onze leden kiezen tijdens de algemene ledenvergadering ons bestuur. Binnen het bestuur is er een  dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, en penningmeester. 

In de statuten staat beschreven wat de bestuursleden wel en niet mogen doen. Het dagelijks bestuur van de vereniging vormt, samen met de voorzitter van de technische commissie, jeugdcommissie, barcommissie en een algemeen bestuurslid, het algemeen bestuur.  

 

Het bestuur legt 1 keer per jaar verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

 

Veelgestelde vragen?

Ik heb een klacht die ik niet bij een van de commissies kwijt kan? Neem contact op met de secretaris. Hij zal zorg dragen voor afhandeling van uw klacht. 

 

Hoe kan je het bestuur benaderen? 

Dat kan via secretaris@tvdedog.nl of spreek vooral de bestuursleden rechtstreeks aan. Ze zijn regelmatig op de club aanwezig.

 

                                 Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:  

Lees meer

Barcommissie

 

Onze bar is de ontmoetingsplaats voor onze leden en een visite kaartje van onze vereniging.

Een bruisende bar levert een hoop gezelligheid op, maar er zijn meer voordelen. Een goed functionerende bar zorgt voor extra binding met leden en niet onbelangrijk: een vollere clubkas. “Zonder de kantine, zou onze club financieel een stuk minder gezond zijn. We kunnen van de extra inkomsten leuke dingen doen voor de jeugd en andere leden. 

De barcommissie is verantwoordelijk voor de bar. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de inkoop voor de bar en de bardienstplanning op reguliere dagen en tijdens evenementen. Daarnaast vallen beheer van de contracten, het opstellen van het bardienst reglement en het hebben van benodigde vergunningen tot de taken. 

Elk seniorlid, van 18 tot 70 jaar draait 2 bardiensten per seizoen. Meerdere keren mag natuurlijk ook! Commissieleden zijn hiervan uitgezonderd. 

Veelgestelde vragen?

Ik doe voor het eerst bardienst kan iemand mij ondersteunen?

Hoe kan ik mijn bardiensten inplannen?

De volgende producten zijn op, kunnen die aangevuld worden?

Ik kan mijn bardienstverplichting toch niet invullen. Wat moet ik doen?

Waarom moet ik eigenlijk bardienst lopen

…...

Zie ook het bardienstreglement

 

Hoe kan de je commissie benaderen? barcommissie@tvdedog.nl 

Lees meer

Clubkampioenschappen commissie

Waarom is de commissie belangrijk voor de vereniging?

De commissie organiseert de clubkampioenschappen. Van oudsher een mooi meetmoment. Per categorie wordt er gestreden om het clubkampioenschap. Wie is de sterkste speelster of speler. Maar meedoen is eigenlijk nog veel belangrijker. Leden ontmoeten er vaak nieuwe tennismaatjes en het is ook hartstikke leuk om naar die mooie partijen te kijken.  

 

Veel gestelde vragen?

 

Hoe kan de je commissie benaderen? clubkampioenschappen@tvdedog.nlDe commissie bestaat uit de volgende leden: Patrick Vermast, Miranda Beentjes, Evelien van Diemen, Stefanie Jongejans, Jacomijn de Meij, Ruud Berkhout, Pim Boersen, Leon Tor

Lees meer

Jeugdcommissie

Deze commissie organiseert allerlei fantastische activiteiten voor de jeugd. Dit begint met competitie en trainingen waar de jeugdspelers het tennis aangeleerd krijgen. Ieder op zijn eigen niveau, van speels tot gewoon lekker professioneel. Naast tennis is het ook belangrijk dat er voor onze jeugdspelers andere activiteiten georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld het kind-oudertoernooi, het After Summer event en Piet van Sint komt langs. Enorme gezelligheid waarbij de jonge leden van onze club samen genieten en vrienden worden.  

 

Veelgestelde vragen?

 

Hoe kan de je commissie benaderen? jeugdcommissie@tvdedog.nl

De commissie bestaat uit de volgende leden:  Truus van Duin (jeugdvoorzitter), Caja Wemmers, Lars Pruim

Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie heeft tot taak er voor te zorgen dat onze gehele accommodatie in optimale staat blijft. Zij doen onderhoud aan het clubgebouw,  de tennisbanen en de groenvoorzieningen inclusief de bestrating. De commissie initieert en coördineert wat er moet gebeuren op het gebied van onderhoud. Denk hierbij aan:

Dagelijks onderhoud'
Zorg voor het  dagelijks onderhoud van tennisbanen, groenvoorzieningen en clubgebouw. Het werk wordt door vrijwilligers in eigen beheer verricht.

Planmatig onderhoud'
Zorg voor de uitvoering van het planmatig onderhoud. Het betreft hier vooral onderhoud van specifieke werkzaamheden zoals onderhoud aan de kunstgrasmatten, schilderwerk, dakwerkzaamheden, installaties, e.d. met een wat langere termijn van onderhoud. Soms kan het werk worden verricht door vrijwilligers of wordt het uitbesteed aan derden op basis van onderhoudscontracten.

Veel werk wordt door vrijwilligers in eigen beheer uitgevoerd. Elk lid kan daarbij een handje helpen. Niet alleen door zaken die aandacht vragen tijdig bij hen te melden, maar ook door eens de handen uit de mouwen te steken als er wat klusjes gedaan moeten worden. Bent u daartoe bereid, laat het de commissie onderhoud dan weten.

Lees meer

Open Dog Commissie

Deze commissie organiseert het gezelligste en mooiste open tennistoernooi uit de omgeving, het “Open Dog”. Negen dagen lang worden er in de categorieën 5 t/m 9 dubbel en gemengd mooie en spannende wedstrijden gespeeld. Naast het tennissen wordt er ook enorm veel gezelligheid rondom dit toernooi georganiseerd, zoals een feestavond en zoals afgelopen editie een pubquiz, een proeverij etc. 

En voor het organiserend comité wordt het toernooi altijd traditioneel afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Een toernooi waar je als vereniging trots op mag zijn. 

 

Veelgestelde vragen?

Wanneer is het toernooi? Altijd in week 33

Waarom ben ik uitgeloot? 

Hoe kan de je commissie benaderen?

Dat kan via e-mail adres opendog@tvdedog.nl, maar ook via secretaris@tvdedog.nl

 

De commissie bestaat uit de volgende leden:  

Lees meer

Recreatiecommissie

De recreatiecommissie is de gezelligste commissie van onze vereniging. Ze organiseren er van alles. Dingen die met tennis te maken hebben, maar ook niet. Ze hebben wel één doel, namelijk iets organiseren waar onze leden graag aan mee doen. 

Racketochtend op woensdag en racketavond op donderdag, allerlei gezellige activiteiten zoals een PUB quiz, Keezen, het haltoernooi, happy family & friends toernooi noem maar op.

 

De recreatiecommissie is een groep vrijwilligers die activiteiten organiseert buiten het reguliere tennis om. De commissie hoopt zo een steentje bij te dragen aan de saamhorigheid en gezelligheid op de club. Jaarlijks organiseert de recreatiecommissie een aantal activiteiten. De activiteiten zijn in de meest brede zin van het woord sportief en gezellig te noemen. Op dit moment zijn dat de Pub Quiz, Crazy tennis, het Happen-Tappen-Tennis toernooi, het Generatiekloof- / Happy Family toernooi, een Keez-toernooi en het Hal-toernooi. 

 

De activiteiten worden nu vooral in de winter en het voorjaar georganiseerd. De achterliggende gedachte is dat dit buiten de toernooien, de clubkampioenschappen en de voor- en najaarscompetitie om valt tussen oktober en maart: een periode waarin er normaliter minder gespeeld wordt. Maar wie weet wat we nog meer kunnen organiseren door het jaar heen!

 

De recreatiecommissie stelt zich graag open voor ideeën vanuit de leden om nog meer leuke activiteiten te organiseren door het jaar heen. Ben je enthousiast en wil je je aansluiten bij onze commissie? Meld je aan, want samen weten én kunnen we meer dan alleen! Neem hiervoor contact op met de voorzitter of een van de andere leden. 

 

Contactgegevens:

Voorzitter: Linda de Wit

Email: linda.de.wit28@gmail.com

 

Veel gestelde vragen?

 

Hoe kan de je commissie benaderen? recreatiecommissie@tvdedog.nl

 

De commissie bestaat uit de volgende leden:  Linda de Wit, Evelien van Diemen, Gitti Putter, Astrid Schouten, Iwan de Wit

 

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie de naam zegt het al. Zonder deze commissie zou onze begroting er stukken minder rooskleurig uitzien. En ook de begroting van onze toernooien wordt veelal gedekt door sponsoring. Voor de sponsor is dat ook leuk. Voor  een relatief klein bedrag krijg een sponsor naamsbekendheid door bijvoorbeeld zijn/haar naam aan een toernooi te verbinden, een reclame bord of doek te plaatsen. Maar dat kan natuurlijk ook via modernere media zoals via de website, het afhangbord of de narrowcasting van onze vereniging. En als het even kan sturen wij onze leden naar een sponsor toe of komt de vereniging zelf bij de sponsor langs om iets te kopen. Of …. De sponsor steunt gewoon zijn eigen club, omdat het kan.  

 

Veelgestelde vragen?

 

Hoe kan de je commissie benaderen? sponsorcommissie@tvdedog.nl

 

                               De commissie bestaat uit de volgende leden:  

Lees meer

Technische commissie

De technische commissie zorgt ervoor dat we op het juiste niveau, maar vooral lekker met elkaar kunnen tennissen. Ze zorgen ervoor dat onze leden enthousiast blijven voor tennis. Dat gebeurt bijvoorbeeld samen met de tennisschool en de jeugdcommissie, door te zorgen voor goeie kwaliteit van de lessen, van de tennisleraren en een goede planning van de lessen.

De commissie zorgt er ook voor dat de leden kunnen meedoen aan diverse competities. 

En samen met tennisschool, jeugdcommissie en diverse andere commissies organiseert de technische commissie ook activiteiten om leden te werven en te behouden. 

 

 

Veelgestelde vragen?

Hoe kan de je commissie benaderen? Technischecommissie@tvdedog.nl

 

De commissie bestaat uit de volgende leden: 

Lees meer
 • Verenigingszaken (2 / 4)
 • Vacature

  · Vereniging Competitieleider
 • Vacature

  · Vereniging Toernooileider
 • Tennisleraar

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Bestuur (5 / 7)
 • Vacature

  · Voorzitter
 • Vacature

  · VZ Technischecommissie
 • Paul

  · Commissielid
 • Edwin

  · VZ Barcommissie
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Penningmeester

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • VZ Jeugdcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • OpenDogcommissie (9 / 11)
 • Vacature

  · Vice-voorzitter
 • Vacature

  · Sponsoring
 • Voorzitter Open Dog

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Feestcommissie

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid

  6 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Clubkampioenschappencommissie (8 / 8)
 • Commissielid

  8 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugdcommissie (3 / 3)
 • Voorzitter Jeugdcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Onderhoudscommissie (6 / 6)
 • Coördinator

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Recreatiecommissie (5 / 5)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissielid

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Sponsorcommissie (1 / 1)
 • Edwin

  · Voorzitter Sponsorcommissie
 • Technischecommissie (1 / 2)
 • Vacature

  · Voorzitter Technische Commissie
 • Commissielid

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Trainingscoördinatie (1 / 2)
 • Vacature

  · Coördinator Senioner
 • Coördinator Jeugd

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Wintercommissie (2 / 2)
 • Commissielid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Gastvrouwen (3 / 3)
 • Gastvrouw

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Systeem informatie (0 / 2)
 • Vacature

  · Geblokkeerd voor afhangbord
 • Vacature

  · Vrijstelling bardienst
 • Ledenadministratie (1 / 1)
 • Ben

  · Ledenadministrateur
 • Webbeheer (2 / 2)
 • Beheerder ict

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 10)
 • Vacature

  · Vereniging Competitieleider
 • Vacature

  · Vereniging Toernooileider
 • Vacature

  · Voorzitter
 • Vacature

  · VZ Technischecommissie
 • Vacature

  · Vice-voorzitter
 • Vacature

  · Sponsoring
 • Vacature

  · Voorzitter Technische Commissie
 • Vacature

  · Coördinator Senioner
 • Vacature

  · Geblokkeerd voor afhangbord
 • Vacature

  · Vrijstelling bardienst