Cameratoezicht bij TV De Dog

Op 12 juli zijn (eindelijk) de beveiligingscamera's op onze club geplaatst. De camera's moeten vooral een preventieve werking hebben. Maar voor het geval er toch iets ongewenst gebeurd kunnen we de beelden terughalen en gebruiken voor onderzoek naar toedracht en/of daders. Uiteraard voldoen we volledig aan de AVG, lees hiervoor ook ons "Privacy Policy" document, beschikbaar op de website. Hopelijk hebben we het beeldmateriaal nooit nodig. Maar waarom hebben we deze camera's eigenlijk? ....

Zaterdag 16 mei 2020 zagen wij de resultaten van vernieling en brandstichting op ons terras. Gelukkig bleef de schade beperkt, maar dat was ook meer geluk dan wijsheid. Er was meubilair vernield en er was een grondige schoonmaakactie nodig om de rommel en vervuiling te verwijderen. Maar er was ook brand gesticht in een vuilnisbak en die had makkelijk kunnen leiden tot het afbranden van ons clubgebouw. ER si wel aangifte gedaan, maar helaas zijn de daders nooit achterhaalt. Daarom is in de ALV van 11 februari 2021 dit incident besproken. In die vergadering zijn diverse voorstellen besproken ter verbetering. In die ALV is door de leden gestemd voor cameratoezicht. Het gebruik van het beeldmateriaal is uiteraard aan strikte regelgeving (AVG) verbonden, lees hiervoor het aangepaste Privacy Policy document. Daarin staat ook waar je je eventuele vragen kunt stellen over dit onderwerp. 

Nieuws Overzicht