Van de Voorzitter

Beste leden,

Allereerst wens ik jullie namens mijzelf en het bestuur de beste wensen voor 2018! Dat het jullie in alle opzichten voor de wind mag gaan. Met deze 'Van de Voorzitter' komt er een eind aan mijn tekstuele bijdragen die ik elk kwartaal met veel plezier heb geschreven. Op de Algemene Leden Vergadering op 15 februari a.s. wordt de nieuwe voorzitter gekozen en houden mijn taken als voorzitter na tien jaar op.

Een mix van gevoel van trots, twijfel en leegte vechten om voorrang, mede omdat het laatste kwartaal van 2017 in meerdere opzichten voor mij nogal turbulent was. Mijn kinderen Koen en Lisa zijn beiden, onafhankelijk van elkaar, betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval, onze 'clubhond' Lola hebben we na 15 prachtige jaren laten inslapen en tenslotte heb ik mijn aandelen in Lands Advies verkocht. Een nieuwe start in 2018 waarin ik iedereen het beste wens, heeft daarom dit jaar dan ook meer lading dan ooit.

Met tevredenheid kijk ik terug op tien jaar voorzitterschap van TV de Dog. Een mooie periode waarin veel projecten zijn aangepakt en tot een goed einde zijn gebracht. Hoogtepunten in tien jaar zijn de vervanging van de banen en natuurlijk recent nog het 62 uur Wereldduurrecord. Het opnieuw stylen van het clubhuis en de renovatie van de toiletten en kleedkamers ligt al wat verder achter ons, maar waren wat mij betreft een opmaat naar meer sfeer binnen de vereniging. 

Bij de club geef ik het stokje over aan Ernst van Andel en dat ik doe ik met het volste vertrouwen. Ernst ken ik als onze 'projectenman' en is vasthoudend en pragmatisch. Natuurlijk gaat hij andere accenten leggen binnen het beleid van de vereniging, maar dat is juist goed om een vereniging als TV de Dog in beweging te houden.

Maar wat doet een voorzitter zonder bestuursleden en de verschillende commissies? Helemaal niets! Daarom wil ik alle bestuursleden bedanken die mij altijd onvoorwaardelijk hebben gesteund in de afgelopen jaren. Speciaal woord van dank gaat uit naar Gerrit Jan Huisman, mijn steun en toeverlaat op financieel gebied en verantwoordelijk voor de zeer gezonde status waarin de vereniging op dit moment verkeert. Hij heeft de volle tien jaar met mij doorlopen en deed dat samen met Truus van Duin die ook onafgebroken deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Voor Truus is werkelijk nooit een klus teveel gevraagd. Beiden enorm bedankt voor jullie support. De verschillende commissies zijn natuurlijk ook zeer belangrijk voor de continuïteit van de vereniging en nu ik afscheid neem, doet Jan de Vries op 81 jarige leeftijd (!) ook een stapje terug binnen de onderhoudscommissie en laat het zwaardere fysieke werk aan anderen over. Dat geldt ook voor Beata Vonk die jarenlang de recreatiecommissie heeft geleid en zelfs helemaal stopt binnen onze vereniging. Namen noemen is lastig, want ik kan nog wel even doorgaan met het noemen van andere commissies, zoals de Open Dogcommissie die onze naam in de regio elk jaar weer hoog houdt met een perfecte toernooiweek. En wat te denken van Eddy en Hennie van Eijk die al die jaren ervoor hebben gezorgd dat het clubhuis door een ringetje is te halen. Iedereen noemen is echter ondoenlijk. Daarom vanaf deze plaats dan ook super bedankt aan commissieleden en vrijwilligers die hun steentje in de afgelopen jaren in meer of mindere mate heeft bijgedragen aan ons mooie cluppie!

Nog meer veranderingen op komst, want Ronald Vlieland heeft besloten zijn carrière buiten het tenniswereldje voort te zetten. Hij gooit het roer volledig om door in de gehandicaptenzorg te gaan werken, hetgeen betekent dat we komend seizoen naast Sharon een nieuwe trainer op ons park gaan verwelkomen. Ronald zijn aanstekelijke enthousiasme zullen we zeker gaan missen en natuurlijk zijn bevlogenheid in de begeleiding van onze jeugdleden. De samenwerking met Tennisschool Kennemerland betaalt zich in dit soort situaties uit, want voor opvolging wordt gezorgd. Ronald, bedankt voor jouw inzet in de afgelopen jaren en heel veel succes bij de Harteheemgroep. 

Toch is het voor mij geen vaarwel, maar een 'tot ziens'. Het voorzitterschap eindigt, maar ik blijf wel actief voor de eenmans sponsorcommissie en blijf betrokken bij de voorbereidingen voor het Lands Open Dogtoernooi. En als ik nou ook nog eens mijn blessureleed in 2018 achter mij mag laten, dan kom ik gewoon weer lekker tennissen bij deze fantastische club!

Iedereen bedankt voor de mooie jaren en het gaat jullie allemaal goed!

Hans Schoone

Nieuws overzicht