Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat je nog jarenlang lid blijft van onze tennisvereniging, maar als er toch behoefte bestaat om het lidmaatschap van onze vereniging te beëindigen, dan moet dat op de volgende manier gebeuren:

Gaarne uiterlijk 1 december 2019 schriftelijk of via e-mail de opzegging van het lidmaatschap doorgeven aan de ledenadministratie.

Volstaan kan worden met het opgeven van de naam en het achtcijferige lidmaatschapsnummer van de KNLTB (zie tennispasje). Ook stellen we het op prijs om kort aan te geven wat de reden van de opzegging is.

Opzeggingen die na voornoemde datum worden ontvangen, kunnen leiden tot het in rekening brengen van kosten, met name de afdracht aan de KNLTB.

Uiteraard kan je nog tot 1 april 2020 gebruik maken van het tenniscomplex.

De ledenadministratie:

Ben de Vries

Prinses Irenelaan 24

1911 HW  Uitgeest

Telefoon: 0251-315292

e-mail: leden@tvdedog.nl

Nieuws Overzicht