Interne Wintercompetitie

Schrijf je nu in voor de Dog wintercompetitie 2019-2020.
Inschrijfformulieren in de hal of hier digitaal. Verder informatie is hier te vinden.

Introductie de Dog Wintercompetitie 2019-2020

Doel
In clubverband op vriendschappelijke wijze met elkaar tennissen tijdens de wintermaanden.

Opzet
Er worden mixed-, dames- en herendubbels gespeeld. Voor de mixdubbel kan ingeschreven worden in alle speelsterktes en voor de dames- en herendubbel kan ingeschreven worden in speelsterkte 6, 7 en 8. Mocht je GEEN partner hebben dan kun je ook als single opgeven. Wij gaan dan proberen om een partner voor je te zoeken.

De deelnemers worden naar speelsterkte ingedeeld in poules.

Ook dit seizoen zal er in 1 of 2 rondes gespeeld worden, dit is afhankelijk van de poule grootte. De wintercompetitie loopt van maandag 15 oktober 2018 tot en met vrijdag 08 maart 2019.

Het maximale aantal koppels bedraagt 40. Inschrijving verloopt via datum van inschrijving. Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een onderdeel / sterkte kan deze helaas niet doorgaan.

Organisatie
De indeling in poules hangt op het prikbord in de hal van het clubhuis. Op deze indeling is te zien tegen wie men moet spelen. Bovendien moet op deze poule indeling de uitslag genoteerd worden.
Er worden, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, 1 baan gereserveerd op maandagavond, 2 banen op dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond en 3 banen op donderdagavond. Het baanschema hangt op het prikbord in de hal van het clubhuis. Op dit schema kan een baan gereserveerd worden.

De deelnemers zorgen zelf voor ballen.
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van een wedstrijd.

Regels
Als een wedstrijd op een gereserveerde baan om wat voor reden dan ook niet doorgaat, dient men de reservering tijdig ongedaan te maken (zodat anderen de baan eventueel kunnen reserveren / gebruiken).
De wedstrijden moeten op de gereserveerde tijd beginnen; (kort) inspelen is uiteraard toegestaan.

Als op het aanvangstijdstip (de buitenklok) de 2 koppels niet voltallig aanwezig zijn, mag de baan geclaimd worden door:

  • andere wintercompetitie-spelers die wél voltallig aanwezig zijn
  • vrij spelers (voor hen gelden dan de reguliere afhangregels; zij moeten afhangen op het ‘oude’ afhangbord)

De gehele reservering voor dat “uur” van de niet voltallig aanwezig zijnde wintercompetitiekoppels vervalt (zij mogen hun wedstrijd dus niet later beginnen, met het recht hun wedstrijd uit te spelen).

Puntentelling
Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets.
De puntentelling voor de uiteindelijke rangorde is het volgende: Voor een gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten. Voor een verloren wedstrijd 1. Dit is gedaan om opkomst te belonen.
De winnaars van iedere poule krijgen een (bescheiden) prijs thuisbezorgd.

Verder
Als een koppel door blessureleed of onverwachte omstandigheden niet in staat is verdere wedstrijden te spelen, is het toegestaan (en wordt het zelfs aangemoedigd) met een vervanger (van ongeveer dezelfde speelsterkte) door te spelen.

Tijdschema speelavonden
Maandagavond:

Op baan 3:                  19.00 uur en 20.30 uur
Dinsdagavond:
Op baan 3:                  20.30 uur
Op baan 4:                  19.30 uur en 21.00 uur
Woensdagavond:
Op baan 3:                  19.00
Op baan 4:                  19.30 uur en 21.00 uur
Donderdag- en vrijdagavond:
Op baan 3:                  19.00 uur en 20:30 uur
Op baan 4:                  19.30 uur en 21.00 uur

Op eigen initiatief kan er ook in het weekend en overdag afgesproken worden mits er geen districtscompetitie gespeeld wordt. Op zaterdag en zondag is er echter geen bardienst.
Op andere banen mag natuurlijk ook gespeeld worden voor de wintercompetitie, maar dan dient men zich te houden aan de ‘gewone’ regels betreffende afhangen en reserveren. 

Aanvullende opmerkingen

  • Op de avond van de jaarvergadering mag niet worden getennist.
  • Als op de poort het bord Park gesloten is te lezen, kan / mag er niet getennist worden (in voorkomende gevallen heeft dit meestal te maken met de weersomstandigheden).
  • Overigens staan wij open voor ieder goed idee of iedere bruikbare suggestie betreffende een nog betere organisatie van de wintercompetitie. Dus laat gerust (liefst per e-mail) iets van u horen.

Met vriendelijke tennisgroet,

De Wintercompetitie-commissie: 
Tamar de Haan en Judy van de Pas.

Contact e-mail adres:
Judy van de Pas: judy@familievandepas.nl
Tamar de Haan: tampet@hetnet.nl 

Downloads:

Nieuws Overzicht