Steentje bijdragen?

Wil jij nog een steentje bijdragen aan onze vereniging? Neem dan even contact op met Ernst van Andel ernst.van-andel@ziggo.nl en/of een van de andere bestuursleden secretaris@tvdedog.nl.

Wij hebben op dit moment een aantal openstaande plekken:

 1. Voorzitter barcommissie/bestuurslid 
 2. Voorzitter technische commissie/bestuurslid
 3. Redactieleden

We zijn een vereniging, dus je eigen enthousiasme, inzet, kennis en ervaring zijn misschien nog wel belangrijker om mee te nemen,dan het exact invullen van deze functies.

De onderstaande omschrijvingen zijn om je een indruk te geven van welke activiteiten er bij de verschillende functies passen. 

Voorzitter Barcommissie: je bent bestuurslid en woont 1x per 2 maanden de algemene bestuursvergaderingen bij. Daar vertegenwoordig je de activiteiten die onder de barcommissie vallen, maar ook de vereniging als geheel. Als voorzitter van de barcommissie bepaal je samen met de vrijwilligers die met je samen werken hoe vaak jezelf bij elkaar wil komen. Met de bar kun je onze leden enorm veel plezier doen als ze daar na een tennispotje samen kunnen nagenieten. Maakt het ze naar hun zin. Bij de barcommissie willen we graag een aantal zaken onderbrengen, die de voorzitter samen met andere vrijwilligers invult:

 • Beheer contracten met leveranciers
 • Inkoop bar
 • Aansturen sleuteladressen
 • Per jaar eenmalig opstellen van bardienstplanning (samen met het bestuur)
 • Contactpersoon met schoonmaakdienst clubgebouw
 • Contactpersoon met de gastheren en -vrouwen 
 • Contactpersoon met de onderhoudscommissie tbv reparaties accommodatie 
 • Formuleren beleid tav de bar in nauwe samenwerking met het bestuur
 • Verbeteren van de accommodatie samen met leveranciers/bestuur/anderen

Voorzitter Technische Commissie: je bent bestuurders en woont 1x per 2 maanden de algemene bestuursvergadering bij. Daar vertegenwoordig je de activiteiten die onder de technische commissie vallen, maar ook de vereniging als geheel. Als voorzitter van de technische commissie bepaal je samen met de de vrijwilligers, die met je samen werken, hoe vaak jezelf bij elkaar wil komen. De technische commissie zorgt ervoor dat we op het juiste niveau, maar vooral lekker met elkaar kunnen tennissen. Maak ze enthousiast voor tennis.  Bij de technische commissie willen we graag een aantal zaken onderbrengen, die de voorzitter samen met andere vrijwilligers invult:

 • Beheer contract met de tennisschool samen met de jeugdcommissie, o.a. kwaliteit lessen, -tennisleraren, planning lessen
 • Samen met tennisschool, bestuur, jeugd- en technische commissie ledenwerf - en ledenbehoud activiteiten organiseren
 • Beheer over de diverse competities waarin TV De Dog mee doet, inschrijving teams, 
 • Aanstelling verplichte functionarissen irt de KNLTB, zoals bijvoorbeeld VCL, VTL etc.  
 • Contactpersoon met de open dog commissie, clubkampioenschappen commissie, wintercompetitie commissie

Redactieleden:

Hoe krijg jij de mensen naar onze club? hoe weten ze dat er wat te beleven valt? hoe maken we ze enthousiast om samen te komen tennissen. We zijn op dit moment beleid aan het ontwikkelen betreffende verenigingscommunicatie. Daarbij kunnen we goede ideeën prima gebruiken, maar ook handjes. Iemand zal het beheer van de content (inhoud) van de website, Facebook/twitter/instagram, narrowcasting, afhangbord etc. moeten doen. Dat kan prima verdeeld worden onder verschillende mensen. De een zal periodiek activiteiten hebben en de ander zal wellicht eenmalig iets subliem op kunnen zetten zodat daarna het beheer een fluitje van een cent is. Als je IT-technisch niet zo sterk bent, geen probleem we hebben mensen genoeg die je daarbij kunnen helpen. 

Nieuws Overzicht