Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen schriftelijk of via e-mail doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Je bent namelijk lid voor het volledige tennisseizoen wat loopt van 1 april tot en met 31 maart.

Volstaan kan worden met het opgeven van de naam en het achtcijferige lidmaatschapsnummer van de KNLTB (zie tennispasje). Ook stellen we het op prijs om kort aan te geven wat de reden van de opzegging is. 

Het e-mailadres waarnaar de opzegging gemaild kan worden is: leden@tvdedog.nl

Als je schriftelijk opzegt, dan gaarne sturen naar: Ben de Vries, Prinses Irenelaan 24, 1911 HW Uitgeest.

Lidmaatschap Overzicht