Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
13 mei Aanleg tweede hockeyveld MHCU
24 apr. Van de voorzitter
14 maa. Zonnepanelen geinstalleerd
19 feb. Aannemersbedrijf Ruud Martens nieuwe sponsor
Belangrijke KNLTB berichten
9 maa. Handig! Actueel baanoverzicht zonder inlog
IMG-20170317-WA0001.jpg
IMG_0730.jpg
IMG_0728.jpg
Meest recente foto's
Onderhoud toegangshek tennis en bestrating
 Truus van Duin   Bestuur  115x gelezen

Beste leden, 

 De onderhoudscommissie laat weten, dat het vanaf morgenochtend tijdelijk lastig is om het tennispark te bereiken. Het toegangshek zal naar achteren worden verplaatst en de bestrating zal opnieuw worden gedaan. Dus let op bij het betreden van het tennispark en excuses voor het eventuele ongemak.

 De onderhoudscommissie

zondag 18 juni 2017, 21:50 uur
Aanleg tweede hockeyveld MHCU
 Hans Schoone   Bestuur  270x gelezen
Beste leden,

Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben, zijn bij de parkeerplaats de eerste werkzaamheden gestart voor de aanleg van het tweede hockeyveld van MHCU, dat gedeeld gaat worden met Korfbalvereniging Stormvogels. Bomen en struiken zijn inmiddels verwijderd. Ook vervallen de parkeerplaatsen die grenzen aan het veld van Stormvogels. Die worden op een andere plek weer gecompenseerd, zodat het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft.

Als bestuur hebben we nauw overleg gevoerd met de Wethouder Sportzaken en projectleider Conrad Out. Daarbij zijn ook hockey-, voetbal- en korfbalverenging betrokken geweest. Namens TV de Dog hebben wij onze zienswijze neergelegd bij Gemeente Uitgeest. Belangrijke punten zijn een veilige toegang tot het sportpark en oversteek naar ons tennispark. Uiteindelijk is een gezamenlijke visie van de sportverenigingen opgesteld. Een gang naar de Raad van State is even in beeld geweest, maar is niet doorgezet nadat de zienswijze akkoord is bevonden door Gemeente Uitgeest.

Belangrijke wens van MHCU is de afsluiting van het sportpark, zodat onbevoegden geen toegang hebben. Besloten is dat het grote toegangshek wordt afgesloten met een cilinderslot, waarvan alle verenigingen meerdere sleutels bezitten. De naastgelegen looppoort is tussen 7.00 uur en 23.30 uur geopend. Na 23.30 uur sluit de deur zich automatisch. Vanaf het sportpark kan de deur met een drukknop altijd geopend worden, zodat het sportpark altijd verlaten kan worden.

Het voorstel van MHCU om het hek tussen hockey- en tennisvereniging weg te halen om een open karakter tussen de verenigingen te creëren, vindt geen gehoor binnen ons bestuur. Het bestaande hek tussen hockey en tennis blijft bestaan en wordt door de gemeente gerenoveerd. Ook wordt het toegangshek van onze vereniging naar achteren verplaatst, zodat er een ruimere bocht aangelegd kan worden. Door deze ingreep kunnen ook leveranciers en hulpdiensten tot aan het clubhuis doorrijden.

Met MHCU zijn afspraken gemaakt over een veilige oversteek naar ons terrein. Maatregelen worden genomen, zodat er niet wordt ingespeeld op de openbare weg. Inmiddels zijn door MHCU plantenbakken als afscheiding geplaatst en er is een wens voor een inspeelveld op de groenstrook waar een laag hek om wordt geplaatst.
 
De planning is dat het tweede hockeyveld begin augustus wordt opgeleverd. Op alle vergaderingen is door TV de Dog als aandachtspunt genoemd dat er tijdens het 62 uur evenement op 21, 22 en 23 juli een vrije en onbelemmerde toegang moet zijn tot de parkeerplaats en onze vereniging.
 
Als bestuur volgen wij de ontwikkelingen en werkzaamheden op het sportpark nauwgezet om erop toe te zien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. 
 
Hans Schoone  

zaterdag 13 mei 2017, 22:25 uur
Van de voorzitter
 Hans Schoone   Bestuur  215x gelezen

Beste leden,

De nieuwe ledenpassen zijn weer uitgereikt, bardiensten gepland en de incasso heeft zijn werking gedaan voor wat betreft de incasso van de contributiegelden. Kortom, het nieuwe seizoen is weer van start gegaan! En dat is op ons tennispark te merken ook. Volle banen, langere wachttijden en elke avond twee lesbanen. We streven er met zijn allen naar om allemaal nog een beetje beter te worden.

De verschillende competities zijn weer begonnen. Helaas maak ik het zelf minder actief mee, omdat mijn team uit elkaar is gevallen. Gezellige bedrijvigheid op het tennispark, zowel in het weekend als doordeweeks. Altijd weer fijn om te zien als de club op volle toeren draait.

Vanuit het bestuur zijn we blij dat we de zonnepanalen zo snel na de Algemene Ledenvergadering hebben gerealiseerd. Van de investering hebben wij sinds begin maart inmiddels E 445,- terugverdiend door het terug leveren van stroom aan het energienet. Op bestuurlijk vlak zijn we verder druk in overleg met onze buurverenigingen over af- en ontsluiting van het sportcomplex. Als alles volgens plan verloopt, wordt het tweede hockeyveld in de zomermaanden aangelegd. De planning houden wij nauwlettend in de gaten, omdat wij eind juli veel gasten op ons tennispark verwachten tijdens de poging om 62 uur achtereen herendubbel tennis te spelen. De toegang tot ons terrein moet dan zonder belemmeringen zijn. 

Bij de organisatie van een dergelijk evenement komt het nodige kijken. De commissie heeft veel stappen gezet om alles in goede banen te leiden en heeft het draaiboek aan gemeente, milieudienst, brandweer en de veiligheidsregio gepresenteerd. Puntjes op de i zetten, afspraken bevestigen en over drie maanden gaat het dan echt gebeuren.

Verder onderzoeken we de haalbaarheid van de aanleg van een padelbaan. Een sport die een nieuwe dimensie toevoegt aan het tennissen en snel groeit in populariteit. Inmiddels is bekend dat TC Uitgeest ook vergevorderde plannen heeft om een baan op te offeren en twee padelbanen aan te leggen. Ook DEM tennis doet onderzoek. In Alkmaar zijn bij TC Daalmeer inmiddels vier banen aangelegd ten koste van twee tennisbanen. Dat laatste zal bij ons niet het geval zijn, omdat we de huidige capaciteit van onze tennisbanen volop nodig hebben.

Zoals jullie lezen genoeg te doen en het is leuk om bezig te zijn met de verdere ontwikkeling van onze club. Voor de komende weken hoop ik dat de temperaturen snel gaan stijgen, zodat tijdens de competitiedagen lekker buiten gezeten kan worden. Heel veel succes met jullie wedstrijden en veel gezelligheid toegewenst. Ik kom jullie nu en dan aanmoedigen tijdens jullie wedstrijden, zodat ik toch nog een beetje sfeer kan snuiven.

Hans Schoone 

maandag 24 april 2017, 19:29 uur
Zonnepanelen geinstalleerd
 Hans Schoone   Bestuur  286x gelezen

Op 28 februari en 1 maart zijn er 62 zonnepanelen op het dak van het clubhuis geïnstalleerd. Inmiddels wordt de eerste energie terug geleverd aan het energienet en hebben we de eerste € 60,- 'verdiend'. Na unanieme goedkeuring van een investering van € 18.000,- door de Algemene Ledenvergadering, zelfs zonder toekenning van de subsidie, volgde enkele dagen later de toezegging van € 4.800,- aan subsidie. Omdat de leverancier snel aan de slag kon, besloeg de tijd tussen besluit en plaatsing slechts twee weken! De omvormer hangt achter in de hal en de onderhoudscommissie geeft de AED een nieuwe plek, waarmee wederom een project is afgerond. Nu maar hopen op heel veel zon, zodat de zonnepanelen lekker aan de slag kunnen. In de fotogalerij zijn een aantal foto's geplaatst, zodat jullie een indruk hebben hoe het dak van TV de Dog er sinds kort uitziet.

                                                            

dinsdag 14 maart 2017, 09:18 uur


Trainingsindelingen bekend
 Truus van Duin   Trainingscoord.  411x gelezen
Beste Doggers, na veel gepuzzel is het uiteindelijk weer gelukt om de trainingen in te delen voor de jeugd en senioren. De indeling kun je bekijken door op het knopje training (links) te klikken en dan zie je vanzelf wanneer en hoe laat je bent ingedeeld. LET OP de indeling is onder voorbehoud en kan eventueel nog wijzigen. Staat je naam er niet tussen of ben je het niet eens met de indeling. GRAAG UITSLUITEND EN ALLEEN DE TRAINERS RONALD EN SHARON hierover te benaderen. Ronald: 06-41720590, Sharon: 06-23664952. De trainingscoördinatoren en de trainers wensen jullie heel veel plezier toe tijdens de lessen. De trainingen starten in de week van 13 maart a.s.
vrijdag 3 maart 2017, 19:14 uur
Aannemersbedrijf Ruud Martens nieuwe sponsor
 Hans Schoone   Sponsorcommissie  238x gelezen
Aannemersbedrijf Ruud Martens is sponsor geworden bij TV de Dog. Het motto van Ruud is 'Alles is mogelijk' of het nu aanbouw, nieuwbouw, verbouw of renovatie is. Maar ook voor onderhoud of een nieuwe keuken bent u bij Aannemersbedrijf Ruud Martens op het juiste adres. Voor alle werkzaamheden geldt dat Ruud eerst de werkzaamheden vrijblijvend komt opnemen, waarna een gespecificeerde offerte met 3D schets wordt opgemaakt. Ruud tennist sinds twee jaar bij de Dog en de overstap van TCU naar de Dog bevalt dermate goed, dat hij onze club ook als sponsor wil ondersteunen en daar is de sponsorcommissie natuurlijk blij mee. Het reclamebord is te bewonderen naast baan 5. Voor meer informatie over Aannemersbedrijf Ruud Martens klikt u op de link onder de 'Lees meer' button. 
zondag 19 februari 2017, 13:16 uur
Van de voorzitter
 Hans Schoone   Bestuur  438x gelezen

Beste leden,

Namens het bestuur doe ik jullie de allerbeste wensen voor 2017 toekomen. Dat het voor iedereen privé en zakelijk een mooi jaar mag worden en met veel tennisplezier bij TV de Dog. Alweer is een jaar voorbij gevlogen en het zal wel aan mijn leeftijd liggen, maar het gaat allemaal wel heel erg snel. En dat geldt ook voor onze vereniging. Het ene project is nog niet afgerond en het volgende dient zich alweer aan, hoewel we nu toch aan veel wensen invulling hebben gegeven. In 2016 zijn de keuken en de nieuwe koelcel geplaatst tot grote tevredenheid van de barcommissie, want met evenementen scheelt het veel gesleep en zijn alle dranken goed gekoeld. Ook de bestuurskamer is met een dubbele deur bij de kantine getrokken en heeft meer functie tijdens de competitiedagen en toernooien. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het milieu plein, waar de onderhoudscommissie opslagruimte heeft voor containers, benzine en andere onderhoudsmaterialen.

In 2017 kijken we ook uit naar de marathon van 62 uur, dat voor spelers en vereniging een nieuwe uitdaging en hoogtepunt moet worden. Een lange voorbereiding groeit in juli uit naar een climax die zijn weerga niet zal kennen. Natuurlijk gaan alle andere activiteiten onverminderd door en zullen ook de aandacht krijgen die ze verdienen.

Als het bestuur bereiden we ons voor op de Algemene Ledenvergadering die op 16 februari wordt gehouden. Dan legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden de financiën uitgebreid toegelicht. Belangrijk punt dat besproken wordt, is de aanschaf van 62 zonnepanelen waarmee we een groot deel van ons energieverbruik zelf kunnen opwekken en dat de vereniging een 'groene' uitstraling zal geven. Tenslotte de (her)verkiezing van bestuursleden, waaronder Viola Formanoy als voorzitter van de Technische Commissie, zoals toegelicht in het artikel hieronder. Kom dus vooral naar de vergadering en beslis mee over de toekomst van jullie club.

Tenslotte nieuws van het sponsorfront. Hans Weeren, Bakkerij Putter en Café Restaurant Klaas zijn nieuwe sponsoren die zich voor het komende seizoen hebben verbonden aan onze vereniging. Uitgeester bedrijven die zich willen profileren door de plaatselijke verenigingen te ondersteunen.

Zo is er van een rustige winterperiode allang geen sprake meer en draait de club zomer en winter gewoon door. Wellicht krijgen we nog een echte winter en zo niet, dan bereiden we ons weer voor op het naderende zomerseizoen. Tot gauw bij de vereniging en ik hoop jullie binnenkort weer blessurevrij op de tennisbaan te ontmoeten.

Hans Schoone

maandag 2 januari 2017, 18:48 uur
Invulling Technische Commissie weer compleet
 Hans Schoone   Bestuur  391x gelezen

Beste leden,

Met groot genoegen kan ik jullie mededelen dat het bestuur erin geslaagd is om invulling te geven aan de vacatures binnen de Technische Commissie (TC). Marjorie van der Gragt, Viola Formanoy en Jack Formanoy hebben zich aangemeld en aangegeven dat zij taken binnen de TC op zich willen nemen. Inmiddels heeft er een gesprek plaats gevonden en is een eerste aanzet gegeven om tot een taakverdeling te komen. Viola wordt voorzitter van de TC en is ook bereid zitting te nemen in het bestuur als de ledenvergadering in februari daarmee instemt. Viola is inmiddels enige tijd werkzaam bij de KNLTB in Amersfoort en vindt het leerzaam om ook aan de andere kant van de tafel te zitten. Zo kan zij aan den lijve ondervinden hoe het beleid van de KNLTB binnen onze vereniging wordt ervaren. Viola gaat zich binnen de TC bezig houden met de verschillende competitievormen. Jack gaat de contacten onderhouden met onze trainers en Tennisschool Kennemerland. Marjorie gaat zich in eerste instantie richten op het plannen van de trainingen. Komende maanden doet zij dat nog samen met Corrie Hilligers, die recent heeft aangegeven in september 2017 haar taak als trainingscoördinator neer te leggen. Corrie is dan 35 jaar (!) actief geweest binnen het bestuur en verschillende commissies van onze vereniging. Een enorme prestatie die niet snel geëvenaard zal worden. Vanaf deze plek bedankt het bestuur Truus van Duin die de taken binnen de TC ad interim heeft vervuld en natuurlijk Corrie voor haar bijdrage aan onze vereniging. Tenslotte wenst het bestuur Viola, Marjorie en Jack heel veel succes met hun nieuwe functie bij TV de Dog.

donderdag 29 december 2016, 22:00 uur
Schoon blijft Schoon, Hans Weeren nieuwe sponsor
 Hans Schoone   Sponsorcommissie  531x gelezen
In 1983 reed Hans Weeren op de bakfiets naar zijn eerste klant en schoonmaakproject. In 2016 slaat Hans Weeren een nieuwe mijlpaal en is sponsor geworden van TV de Dog. Tegenwoordig verzorgen zo’n tweehonderd mensen schoonmaakprojecten bij de klanten van Hans Weeren. De filosofie is gelijk gebleven: Schoonhouden is efficiënter dan schoonmaken, kortom schoon blijft schoon. Van kantoren tot artsenpraktijken en van scholen tot winkels: dagelijks maakt Hans Weeren hier schoon. Van specialistische interieurreiniging tot en met het begieten van planten. De ene keer voor een uurtje per dag, de andere keer voor honderd uur per week. Bij Hans Weeren is alles bespreekbaar. En gelukkig voor TV de Dog ook een sponsorcontract bij onze vereniging. Hans tennist zelf niet, maar zoon Bas is actief bij de jeugd en Hans is enthousiast over de begeleiding door trainers en club. Daarom wil hij graag een steentje bijdragen. Voor meer informatie over Hans Weeren, klik op de 'Lees meer' button en ga naar de website van Hans Weeren.
dinsdag 27 december 2016, 23:03 uur
Van de voorzitter
 Hans Schoone   Bestuur  542x gelezen
Beste leden,

De zomer is definitief voorbij, maar wat hebben we geprofiteerd van prachtig weer in de vakantieperiode. Het 30e Lands Open Dog Dubbeltoernooi en aansluitend de clubkampioenschappen zijn zonovergoten verlopen en het nazitten was zeer goed te doen op de zwoele zomeravonden. En wat was het weer een geslaagde editie van het Lands Open Dog. Met het thema 'white lounge' zagen de terrassen en feesttent er tiptop uit. Met witte zitmeubelen en tafels, mooie LED lichtbollen van Ledsko en heel veel waxinelichtjes die het park een feeërieke uitstraling in de avond gaven. De hottub werd regelmatig opgestookt en door kinderen en volwassenen gebruikt. Kon de aankleding van het park maar het hele jaar zo zijn. Helaas hadden we één regenavond en die was precies op de feestavond. Dat scheelde het nodige publiek, maar degenen die er wel waren hebben genoten van de opzwepende klanken van Santana Hot Collective. En niet te vergeten DJ Weizen ofwel Iwan de Wit, die een week lang elke avond de terrassen voorzag van loungemuziek. We zouden bijna vergeten dat er ook nog getennist werd, want dat is en blijft natuurlijk de hoofdmoot. Samen met het organisatie comité van patras familias Jaap Neele c.s. hebben we weer een stevig visitekaartje afgegeven als vereniging aan tennisminnend Kennemerland.

Ook de clubkampioenschappen zijn rimpelloos verlopen met een totaal vernieuwde commissie. Jan Groen en zijn harem hebben het fantastisch gedaan en bij de prijsuitreiking kreeg ik te horen dat zij volgend jaar wederom de organisatie gaan doen. Kijken hoe we volgend jaar meer deelnemers kunnen trekken, want dat blijft ondanks de inspanningen van de nieuwe commissie toch weer achter bij de verwachtingen.

Als toetje op het seizoen werd dit jaar op ons tennispark gestreden om de Leeuw van Uitgeest. Met ruim 100 deelnemers plus de nodige bezoekers was het een drukte van belang. Ondanks sombere weersvooruitzichten ook nu prima weer met alleen in de avond een flinke bui regen. De TCU'ers waren in de meerderheid, maar die schijnen sowieso graag bij de Dog te tennissen, hetgeen ook blijkt uit de vele inschrijvingen van TCU'ers bij het Lands Open Dog. Op 4 november is er ook nog een uitwisseling met Hulstenaar, TCU en de Dog. Ook bij ons op het tennispark, dus heb je nog zin om mee te doen, meld je dan aan bij Truus van Duin.

Op 29 oktober is de vrijwilligersavond. Als bestuur doen we graag wat terug naar onze vrijwiligers die gedurende het jaar belangeloos klaar staan voor onze vereniging. We hebben denk ik een leuk programma. Dit jaar hebben we in verband hiermee voor het eerst om een bevestiging van de komst gevraagd. Dat loopt op zijn zachtst gezet nog niet storm. Bij te weinig aanmeldingen blazen we de boel af, maar dat is zeer tegen mijn zin! Dus reageer alsnog positief als je een uitnodiging hebt ontvangen en laten we samen toasten op een mooi seizoen. 

Onze trainer Ronald Vlieland is met zijn companen Dennis Bakkum, Rob Klaver en Kees Beentjes vol in training voor het Wereldduurrecord Dubbelspel tennis dat op 21 juli 2017 van start gaat. Media Meadows is hoofdsponsor van dit unieke evenement. Als bestuur hebben wij natuurlijk positief besloten om ons tennispark ter beschikking te stellen. Er komt het nodige bij kijken met vergunningen, die verder reiken als van te voren was ingeschat, zo blijkt uit een eerste gesprek met een gemeentefunctionaris. De gemeente ziet het als een soort ICGT Toernooi met kans op veel bezoekers en daar moeten alle voorbereidingen op afgestemd worden met milieudienst, brandweer, EHBO en beveiliging. Wel een positieve houding van de gemeente die ook heel snel toestemming hebben gegeven voor de 24 uurs marathon. Zie het artikel hieronder.

Genoeg te doen en te beleven dus bij de Dog met de normale activiteiten als winterdubbels en de najaar- en wintercompetitie met als extra de uitwisseling op 4 november en de 24 uurs marathon op 18 en 19 november. Nu maar hopen dat de weergoden ons wederom gunstig gezind zijn. Van een herfstdip of winterslaap hoeft wat mij betreft dus geen sprake te zijn. Doe lekker mee bij de Dog en by the way, de herfstbok staat weer op de tap! Dus tot gauw.

Hans Schoone

zondag 9 oktober 2016, 12:35 uur
1 2 3
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
  Bestuur
  Ledenadministratie
  Technische comm.
  Jeugd commissie
  Trainingscoord.
  Recreatie comm.
  Open Dog comm.
  Wintercommissie
  Barcommissie
  Sponsorcommissie
 Clubkampioenschappen comm
 Nieuwsbrief
 Webbeheer / Redactie
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
6 April - 28 September
 Racketavond elke donderdag (20.00-23.00) tenzij er andere activiteiten gepland zijn.

25 Juni - 25 Juni
 World Tour rood/oranje voorjaar 2017

21 Juli - 23 Juli
 62UURWERELDDUURRECORD 21, 22 en 23 JULI 2017 RONALD/DENNIS/ROB/KEES/MAARTEN

 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Dames
 Zondag Heren

Junioren
 Vrijdag Gemengd
 Zondag Meisjes
 Zondag Gemengd
 Zondag Jongens