Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
10 apr. Van de voorzitter
10 jan. Van de voorzitter
Belangrijke KNLTB berichten
1 apr. Vernieuwd! MijnKNLTB app voor je smartphone
9 maa. Handig! Actueel baanoverzicht zonder inlog
P1080017.JPG
P1080016.JPG
P1080014.JPG
Meest recente foto's
Racketavond 12 mei Nepal
 Beata Vonk-van Waardenburg   Recreatie comm.  54x gelezen
Beste tennisliefhebbers,

Wij nodigen jullie graag uit op donderdagavond 12 mei voor een gezellige tennisavond met een bijzonder tintje.                               De recreatiecommissie heeft verleden jaar ervaren dat het idee om een keer iets te organiseren waaraan een goed doel is verbonden, goed is gevallen bij de leden van De Dog… Daarom willen we dit jaar weer geld ophalen voor een goed doel en dat is:

De Stichting straatkinderen van Kathmandu.

Misschien kennen jullie deze Stichting omdat Gerda Oosting, eveneens lid van De Dog, de vicevoorzitster is van de Stichting. Deze stichting heeft, onder de leiding van voorzitster Lies Vink, twee kindertehuizen opgezet in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Lies reisde naar Nepal en werd daar dagelijks geconfronteerd met straatkinderen, die in erbarmelijke omstandigheden leefden. Allemaal waren ze jong, snoven lijm en sliepen op straat. Dat trieste leven van zoveel jongeren heeft haar er toe aangezet deze Stichting op te zetten. Gerda raakte door haar geïnspireerd en werkt al jaren met Lies samen. De recreatiecommissie vindt dit een mooi project waar we graag aan willen bijdragen, hopelijk vinden jullie dat ook!

Mocht je meer willen weten kijk dan eens op de website. Mooi en interessant. Klik op de link onder de 'Lees meer' button.

Om te beginnen het volgende: je mag een introducee meenemen! Heb je geen partner, geef je dan alleen op. Wij vinden wel iemand voor jou om mee te spelen. We vragen een bijdrage van € 2,50 p.p. voor de hapjes en de drankjes. De recreatiecommissie zal deze uit eigen financiën betalen en de opbrengst gaat dan naar de  Stichtingstraatkinderen van Kathmandu.

Bovendien zal er ergens een duidelijke plek komen waarin een ieder vrijblijvend een extra bijdrage kan doen.

Je bent welkom vanaf 19.00 uur. Gerda en Lies zullen eerst een korte presentatie geven over de stichting. Tevens is er een kraam met verkoop van spullen uit Nepal.                                                                                                                                                    

De wedstrijden starten om 19.30 uur. Iedereen speelt, zoals altijd op de racketavond, een half uur waarna de pasjes gewisseld worden. Mocht je een introducee meenemen, dan speel je die avond met hem/haar. De laatste ronde zal zijn rond 22.00 uur.

Inschrijving tot en met 8 mei bij beatavonk@kpnplanet.nl

Wij hopen op een grote opkomst, een gezellige avond en een mooie bijdrage voor ons goede doel.

Tot dan!                                               De Recreatiecommissie

zondag 17 april 2016, 19:08 uur
Van de voorzitter
 Hans Schoone   Bestuur  104x gelezen
Beste leden,

De ledenpassen zijn uitgedeeld, de bardiensten gepland en de zomerlessen zijn weer van start gegaan. Kortom, het nieuwe tennisseizoen is weer begonnen! De eerste competitiewedstrijden zijn inmiddels ook al gespeeld. Hopen dat we als vereniging weer goede resultaten neer gaan zetten en dat we dit jaar mooi zonnige competitiedagen krijgen, zodat we lekker buiten kunnen zitten na de wedstrijden. 

Moeten we toch naar binnen omdat het fris wordt, dan hebben we dit seizoen meer zitruimte gecreëerd door de bestuurskamer bij het clubhuis te betrekken. De planning is wat uitgelopen, zodat we nog niet helemaal klaar zijn. De dubbele deuren zijn inmiddels opgeleverd en nieuwe tafels en stoelen zijn besteld. Verder wordt de verlichting nog aangepast en worden de bestaande jaloezieën vervangen door rolgordijnen. Op deze manier wordt de bestuurskamer ook een gezellige ruimte waar het goed vertoeven is. Multifunctioneel inzetbaar en alle middag- en avondteams kunnen op een normale manier hun gasten ontvangen.

(Gijs) Van Diemen Timmerwerken heeft de verbouwing uitgevoerd en pakt direct door met de aanbouw van een verwarmde en verlichte opslagruimte voor de trainers. De gehuurde container is inmiddels afgevoerd. Na het plaatsen van een nieuwe grote koelcel in het magazijn en het plaasten van een nieuwe keuken door (Niels) Snijder Interieur en Afbouw, raken alle projecten in een eindfase en zijn we als club helemaal klaar voor de toekomst.

Op de Algemene Ledenvergadering zijn de plannen toegelicht, net als de financiën. Na flink opruimen, overtollige zaken weggooien en slimmer benutten van de verschillende opslagruimtes, is er nieuw inzicht ontstaan. Te elfder ure is door het bestuur besloten de extra opslagruimte, waarover alle leden zijn ingelicht, niet te realiseren. In plaats hiervan is gekozen voor een kleinere aanbouw aan het clubhuis als opslagruimte voor de trainers. Hiermee hebben we een flink bedrag uitgespaard aan verbouwingskosten.

Op de Ledenvergadering is ook de enquête besproken die eind vorig jaar in samenwerking met de KNLTB onder senior leden is gehouden. De rode lijn is dat de leden tevreden tot zeer tevreden zijn over het reilen en zeilen van onze vereniging. Daar zijn wij als bestuur vanzelfsprekend erg blij mee. En natuurlijk een enorm compliment aan de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. Natuurlijk zijn er ook een aantal verbeterpunten genoemd, waarmee het bestuur aan de slag gaat. Wensen die uitgesproken zijn: minder cashgeld na een bardienst voor veiliger afsluiten, meer banen beschikbaar voor vrij spelen in de wintermaanden, lestijden naar 50 minuten per les en nieuws niet alleen op de website plaatsen, maar ook met regelmaat in een nieuwsbrief per email versturen. Het bestuur gaat met deze punten aan de slag en we gaan verbeterpunten opnemen in een vernieuwd beleidsplan.

Tot slot nog nieuws van het sponsorfront. Binnenkort worden alle windvangers vervangen door nieuwe exemplaren, zodat beschadigde en verweerde doeken verdwijnen en onze nieuwe banen een fraaie finishing touch krijgen.

Genoeg geschreven, getennist moet er worden! Ga dat vooral doen met jullie tennismaten, of dat nou in competitieverband is, met tennislessen, op een toernooi of gewoon lekker vrij spelen wanneer het jullie het beste uitkomt. Veel plezier op de tennisbanen van TV de Dog!

 

Hans Schoone  

zondag 10 april 2016, 16:49 uur
Van de voorzitter
 Hans Schoone   Bestuur  258x gelezen
Beste leden,

2016 is aangebroken en een nieuw jaar ligt voor ons met nieuwe wensen, uitdagingen, spannende momenten, maar hopelijk ook veel ontspannende zaken, zoals vakanties, sporten en natuurlijk veel tennissen! Ik wens jullie mede namens het bestuur een mooi jaar en hoop dat het jullie allemaal goed mag gaan in dit nieuwe jaar.

In 2015 hebben we een goed jaar achter de rug. Toernooien en competities zijn goed verlopen met de nodige successen. De belangstelling voor activiteiten georganiseerd door de recreatiecommissie en deelname aan de clubkampioenschappen lopen wel terug. In de evaluatiegesprekken zijn deze zaken aan de orde gekomen. Besloten is dat er door de recreatiecommissie minder activiteiten worden georganiseerd en dat er meer aankleding komt bij de activiteiten die wel worden gepland. De winterracketavonden worden verplaatst van de vrijdag- naar de donderdagavond, zodat er hopelijk meer leden mee willen doen. De organisatie van de clubkampioenschappen komt in andere handen en kijken hoe we met nieuw bloed weer meer leden aan de onderlinge krachtmeting mee kunnen laten doen.

Zeer recent heeft het bestuur de resultaten van de enquete, die is gehouden onder de senior leden, ontvangen. Als bestuur buigen we ons volgende week over de rode llijn, conclusies en de aanbevelingen die door onze leden zijn gedaan. Die gaan we vertalen in het beleidsplan voor de komende jaren. Verheugd is het bestuur in ieder geval over de deelname. De enquete is door een kleine 200 senior leden ingevuld. Met een deelname van ca. 40% is het bestuur erg blij, want we kunnen spreken van een representatieve groep. Het geeft ook de betrokkenheid van onze leden bij onze vereniging aan en het is in ieder geval fijn om deze eerste conclusie te mogen trekken.

Financieel stevenen we over 2015 af op een normaal jaar dat min of meer volgens de begroting verloopt. Naar de toekomst baart het ledenverloop zorgen, want voor 2016 hebben we weer meer opzeggingen dan aanwas van nieuwe leden. Een tendens waar andere verenigingen al langer last van hebben, maar waar wij ook niet meer aan ontkomen. Het betekent inleveren op de post contributies, terwijl de vaste lasten niet afnemen. De reden van opzegging wordt ook onderzocht en daar zien we vaak als reden leeftijd, blessures en verhuizing. Gelukkig weinig door onvrede over de club. Maar toch ook weer leden die er na twee of drie jaar de brui aan geven, omdat ze geen aansluiting kunnen vinden. Ontzettend jammer natuurlijk.

Op 24 februari wordt de algemene ledenvergadering weer gehouden en daar worden de zaken die hierboven zijn genoemd uitgebreid toegelicht. Zet deze datum alvast in de agenda, kom langs en beslis mee over de toekomst van jullie vereniging! Tot dan of eerder op de tennisbaan waar ook in de winter naar hartelust wordt getennist.

 

Hans Schoone

zondag 10 januari 2016, 11:51 uur
Van de voorzitter
 Hans Schoone   Bestuur  346x gelezen

Beste leden,

Het is nu toch echt herfst. De bladeren waaien om het huis en de onderhoudscommissie heeft de handel vol om de banen schoon te houden, zodat we lekker door kunnen tennissen. Dat doen we steeds meer gezien de drukte op de maandag-, dinsdag- en woensdagavonden. Wil je ruim baan en niet afgehangen worden? Kies dan voor de donderdag- of vrijdagavond. Plek zat! Dan zijn er schijnbaar minder koppels die vanuit de zomer hun vaste tennisavond doorzetten in de winter.

Het Lands Open Dog Dubbeltoernooi ligt alweer ver achter ons. Ook dit jaar weer een prima editie en vlekkeloos verlopen. In een nog grotere tent (dank je wel Wil!) konden nog meer gasten aanzitten aan de biertafels. De verschillende thema avonden vielen letterlijk en figuurlijk weer in de smaak. Op de feestavond waren JJ & The Fatcats van de partij om de feestvreugde te verhogen en het bleek achteraf één van hun laatste optredens te zijn. Onder de bezielende leiding van Jaap Neele en zijn dreamteam verliepen de wedstrijden weer gladjes en zonder een onvertogen woord.

Andere geluiden bij de onderlinge clubkampioenschappen. Weer minder deelnemers dan vorig jaar en dat is een tendens die mij behoorlijk zorgen baart. De clubkampioenschappencommissie die al jaren het onderlinge toernooi voorbereiden, plannen en gedurende drie weken begeleiden, worden hier niet bepaald door gemotiveerd en dat heeft erin geresulteerd dat zij het stokje willen overgeven aan andere leden die wellicht nieuwe ideeën en inzichten hebben. Gelukkig hebben zij al een aantal kandidaten gevonden en wordt er gezorgd voor een goede overdracht van kennis en ervaring. Maar we zijn er zeker nog niet. Dus laat het weten als je een bijdrage wil leveren. Het zou anders zomaar kunnen zijn dat er helemaal geen clubkampioenschappen worden gespeeld in 2016 en dat kan toch niet waar zijn.

Hetzelfde beeld bij de recreatiecommissie. Het Ulteame toernooi afgelast wegens te weinig belangstelling. En andere toernooien worden gespeeld met te weinig deelnemers. Wat is dat toch? We willen ons schijnbaar niet meer binden aan inschrijvingen en zo verwordt de tennissport steeds meer tot een individualistische sport, terwijl het belangrijk en leuk is om andere leden te ontmoeten en beter te leren kennen.

Ondanks de donkere dagen wil ik niet te somber klinken, want het gaat met de club gelukkig verder prima. Drie nieuwe competitieteams hebben zich aangemeld. Dat loopt goed. Maar ook binnen de technische commissie hebben we handjes nodig, zeker nu Koen Cornelisse heeft aangegeven zijn taak van competitieplanner neer te leggen. Het bestuur heeft besloten om het takenpakket van de technische commissie in kleinere eenheden op te splitsen en daar nieuwe kandidaten voor te zoeken. Zo hopen we leden te interesseren zonder dat er al teveel tijdbeslag wordt gelegd op de spaarzame vrije tijd. We kunnen het echt niet alleen! En de vereniging is tenslotte van ons allemaal. Schroom niet en pak je verantwoording. Wacht niet tot je gevraagd wordt, maar meld je aan en ervaar hoe leuk het is om een nog actievere rol binnen de vereniging te bekleden. Ik reken op jullie! Spontane aanmeldingen kunnen gedaan worden met een reactie op dit artikel.

Vanaf deze plaats wil ik Anouk van Duin, Marie Jose Hoogeboom, Thomas Groen, Mic Kaandorp en Koen Cornelisse bedanken voor hun inzet voor de vereniging en dat in sommige gevallen gedurende vele jaren. Manon Woud heeft aangegeven door te gaan met de clubkampioenschappen.

Tenslotte willen wij als bestuur graag input van onze leden, zodat wij ons beleid kunnen toetsen en tijdig bijsturen. Hiervoor hebben wij gekozen voor een online enquete die in samenwerking met de KNLTB is samengesteld. Half december wordt de enquete verstuurd aan onze senior leden. Ook hier wordt jullie medewerking zeer op prijs gesteld, zodat wij als bestuur besluiten kunnen nemen die gedragen worden door een groot deel van onze leden.

Welnu, geniet allemaal van de mooie najaarsdagen op de tennisbaan en we gaan ongemerkt alweer snel richting 2016. Het voelt als erg vroeg en vreemd met deze hoge temperaturen, maar ik wens iedereen vanaf deze plaats alvast fijne feestdagen.

Hans Schoone 

zaterdag 7 november 2015, 17:43 uur


Van de voorzitter
 Hans Schoone   Bestuur  533x gelezen

Beste leden,

Midden in de vakantie maar toch even een stukje tekst van jullie voorzitter. Terugkijkend naar de competitie, waarin we dit seizoen erg succesvol waren met de nodige kampioenen en maar een enkele degradant. En die laatste dan ook nog op setgemmidelde. De competitie is dan ook vlekkeloos verlopen met dank aan Koen Cornelisse en Truus van Duin. Kort voor de start van de competitie zijn alle banken vervangen door nieuwe exemplaren, zodat de wedstrijden vanaf alle plekken goed waren te bekijken. Daarmee is de vervanging van de banen tot een einde gebracht en hadden de mannen van de onderhoudscommissie nog een flinke klus aan het plaatsen, uitpakken en fixeren van de banken.

De barcommissie was intussen druk met het nieuwe kassasyteem. De introductie loopt naar tevredenheid, maar er zijn nog een aantal kinderziekten. Goed om te zien is dat alle leden die bardienst draaien het systeem zich eigen maken. Het bestuur ziet wel dat er nog te weinig gebruik maakt van de pinmogelijkheid en het uploaden van de spelerspas. Dat laatste is jammer, want betalen met de spelerspas is voor alle partijen voordelig. 5% korting op de bestelling en minder cash in de kassa. En dat alles onder een nieuw plafond, waarmee de akoestiek in het clubhuis een stuk rustiger is geworden. Zo zijn er drie projecten tot een einde gebracht die voor 2015 waren gepland. Het bestuur is momenteel bezig om te inventariseren welke wensen er zijn en hoe we die budgetteren voor de komende jaren. Daarbij wordt vooral gekeken naar herinrichting van de keuken, magazijn en opslag van de materialen van trainers en onderhoudscommissie.

Van het sponsorfront is ook goed nieuws te melden met twee nieuwe sponsoren. Sim Woud is eigenaar van Robot Vloerverwaming en vindt het leuk om naast de basketbalvereniging ook TV de Dog te sponsoren. De reclameborden hangen inmiddels boven de metalen deuren richting FC Uitgeest en richting provinciale weg. Vers van de pers is dat Jumbo Visser/Wijker een grote windvanger laat plaasten bij onze vereniging. Binnenkort worden deze nieuwe sponsoren verder geïntroduceerd op onze website.

De sponsoring van het Lands Open Dogdubbeltoernooi is ook helemaal rond. Sponsoren en spelers doen graag mee aan dit gezellige toernooi, want er zijn dit jaar 486 inschrijvingen! Een nieuw record, terwijl andere verenigingen juist een terugloop zien in het deelnemersveld. De warme ontvangst en begeleiding van de wedstrijdcommissie draagt hier zeker aan bij. Ook de thema-avonden zorgen voor de nodige sfeer. Keerzijde van de medaille is wel dat er kleine 100 mensen teleurgesteld zullen zijn, omdat ze uitgeloot worden. Daar zijn ongetwijfeld ook veel Doggers bij, omdat er een maximaal aantal eigen leden mogen meedoen om veredelde clubkampioenschappen te voorkomen.

Helaas eindig ik met een droevig bericht. Frans Hartensveld, clublid van het eerste uur, is afgelopen maandag overleden. Veel Doggers waren aanwezig bij zijn crematie om afscheid te nemen van Frans, die de laatste jaren veel op maandag- en vrijdagochtend bij de Dog was te vinden. Zijn vrouw Anneke en zijn zonen Guido en Thomas, voormalig clubkampioenen, wens ik vanaf deze plaats heel veel sterkte om dit plotselinge verlies te verwerken. Met Frans is een markant lid van onze vereniging heengegaan.

Veel leden zijn op dit moment afgereisd naar warmer oorden. De thuisblijvers wens ik mooi weer, want dan heb ik dat ook op het strand van Wijk aan Zee. Vooral vanaf 8 augustus tot en met 16 augustus hebben we mooie weekenden en zwoele avonden nodig om van het Lands Open Dog Dubbeltoernooi wederom een geslaagd toernooi te maken. Die negen dagen ben ik veelvuldig bij de club te vinden. Ik hoop daar heel veel spelers en belangstellenden tegen te komen. Tot dan!

Hans Schoone

zondag 26 juli 2015, 21:16 uur
Van Diemen Timmerwerken nieuwe sponsor TV de Dog
 Hans Schoone   Sponsorcommissie  538x gelezen
Alweer een jonge ondernemer die we als sponsor bij TV de Dog mogen verwelkomen! Dit keer is dat Van Diemen Timmerwerken. Van jongs af aan liep Gijs al op de bouwplaats om zijn vader te helpen, de bouwwereld is hem met de paplepel ingegoten… Sinds vorig jaar heeft Gijs van Diemen de stap genomen om voor zichzelf te beginnen en is zijn bedrijf 'Van Diemen Timmerwerken' een feit. Gijs heeft een brede ervaring opgedaan in het timmerwerk, van het algemene timmerwerk (zoals o.a. ramen, deuren, kozijnen, aanbouw, verbouw, overkappingen, veranda's en dakkapellen) tot het monteren van keukens en het restaureren van monumentale panden. Omdat Gijs en Kristel beiden al een aantal jaartjes :-) zijn verbonden aan TV de Dog, stond sponsoring van de club hoog op hun lijstje. Er hangt nu een reclamebord van 'Van Diemen Timmerwerken' aan het hek naast baan 2 en hier zijn Gijs en Kristel dan ook met recht trots op! Onder de 'Lees meer' button kunnen jullie op de link klikken die jullie naar de website van Van Diemen Timmerwerken verwijst. Wordt nog hard aan gewerkt, maar is binnenkort volledig in de lucht.
zondag 10 mei 2015, 21:20 uur
Van de voorzitter
 Hans Schoone   Bestuur  533x gelezen
Beste leden,

Het is alweer half april, de tenniscompetitie draait op volle toeren. Het zomerseizoen is weer goed van start gegaan. En onze club is er klaar voor. Voor 1 april zijn drie projecten afgerond. Het akoestische plafond is door Niels Snijder geplaatst en dat geeft een veel rustiger geluid in het clubhuis. Samen met de led spots en de nieuwe lampen hebben we een gezellige sfeer waar we met zijn allen graag in verblijven. Tenminste dat doet de groeiende baromzet wel vermoeden. En die omzet kunnen we nu goed vastleggen en volgen met het nieuwe kassasysteem dat op 1 april in gebruik is genomen. Dat zal best even wennen zijn voor degenen die bardienst gaan draaien, maar met een beetje goede wil van iedereen gaat dat helemaal goed komen. Teambonnen, pinnen en het opwaarderen van de ledenpas, allemaal nieuwigheden die het onze leden gemakkelijker moeten maken. En als je betaalt met de ledenpas krijg je nog eens 5% korting op de koop toe! Als bestuur hopen we met deze investering dat onze leden in de toekomst met minder cash geld over straat gaan. We hoeven ook niet meer te hoofdrekenen en dat voorkomt fouten. Dat draagt ook weer bij aan een hogere omzet, waarmee het kassasysteem zichzelf op termijn terugverdient.

Tenslotte zijn er half maart 18 nieuwe banken afgeleverd. Dit zien wij als sluitstuk van de renovatie van de tennisbanen. De onderhoudscommissie heeft er een forse klus aan om alle banken te plaatsen en vast te maken aan de grond. Smaken mogen en zullen verschillen, maar zeker is dat er nu een strakke uitstraling ontstaat met allemaal dezelfde banken. Koud of warm aan de bips, we gaan het vanzelf ervaren.

Binnen de club zijn er nu geen grote dossiers, zo was de conclusie tijdens het laatste overleg van het dagelijks bestuur. Alle contributies zijn keurig betaald op één na. Dat mag geen naam hebben op een aantal van een kleine 700. We hebben wederom een record aantal senioren die les nemen bij onze trainers van Tennisschool Kennemerland. Goed dat we onszelf nog steeds willen verbeteren in het edele tennisspel. Er zijn een drietal sponsoren afgevallen, maar gelukkig hebben we nieuwe sponsoren gevonden die de vrijgekomen plekken hebben ingenomen. Zo blijven de inkomsten vanuit sponsoring ook dit jaar op peil. Als we naar de toekomst kijken, dan gaat het bestuur zich buigen over een nieuw beleidsplan dat voor de jaren 2016 tot en met 2020 van toepassing zal zijn. Werkgroepen gaan geformeerd worden en bijdragen vanuit onze leden zijn meer dan welkom. Dus wordt jij gevraagd voor een werkgroep, doe vooral mee en laat jouw stem horen.

Ik wens alle competitieteams veel succes in de verschillende competities en natuurlijk rekenen we op een paar kampioenen, zodat we op de slotavond reden tot feest hebben. En iedereen die gewoon een lekker balletje wil slaan, is meer dan welkom op ons fraaie tennispark. Bovendien kunnen we nog een paar leden plaatsen, dus als iemand in jullie omgeving geïnteresseerd is om te gaan tennissen, introduceer diegene bij de Dog. Zo blijven we samen lekker bezig om ons cluppie te verbeteren en verder uit te breiden.

Hans Schoone

                                          

                                                           Meer foto's in de fotogalerij

 

zondag 19 april 2015, 10:13 uur
Welboren Financieel Advies nieuwe sponsor
 Hans Schoone   Sponsorcommissie  437x gelezen

Vanaf dit seizoen is René Welboren met zijn bedrijf Welboren Financieel Advies sponsor bij TV de Dog. Welboren Financieel Advies is sinds 2009 gevestigd aan de Middelweg 2A naast Q-Bus Makelaars. Het bedrijf geeft advies over hypotheken, verzekeringen en overige financiële zaken.

René is niet alleen financieel adviseur maar draagt het tennisspel een warm hart toe. Zelf is hij (nog) lid bij TC Uitgeest, maar is graag en regelmatig bij onze vereniging te vinden. Zo sponsort hij al enige jaren het Lands Open Dog Dubbeltoernooi en doet ook actief aan het toernooi mee. 

Heeft u vragen over uw hypotheek of wilt u er één afsluiten of heeft u vragen over uw verzekeringen? Loop dan eens bij het kantoor aan de Middelweg binnen. René is u graag van dienst. Bellen kan ook 0251-860212 of kijk op de website door middel van de link onder de 'Lees meer' button.

zondag 29 maart 2015, 13:22 uur
Niels Snijder Interieur en Afbouw nieuwe sponsor
 Hans Schoone   Sponsorcommissie  427x gelezen
Ons lid Niels Snijder is vorig jaar voor zichzelf begonnen onder de naam Snijder Interieur en Afbouw. Hij maakt speciaal meubilair voor bedrijven en particulieren. Niels heeft jarenlang ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven met houtbewerking en het vervaardigen en plaatsen van interieur. Op zijn Facebook pagina staan verschillende van zijn projecten, zoals tafels, keukens en badkamermeubelen. Om meer bekendheid te krijgen onder onze leden is Niels Snijder Interieur en Afbouw sponsor geworden van TV de Dog. Zijn reclamebord is te bewonderen naast baan 2.
zondag 29 maart 2015, 11:51 uur
Mitchel van Rijnbach nieuwe trainer bij TV de Dog
 Hans Schoone   Bestuur  595x gelezen

Komend seizoen is er een derde trainer actief bij onze vereniging namens Tennisschool Kennemerland. Mitchel van Rijnbach neemt vanaf half maart de lessen op de maandag- en donderdagavond voor zijn rekening. Hij neemt een aantal uren van Sharon over die meer uren les wil geven. Daar was bij de Dog geen ruimte voor, zodat Sharon voor meer uren bij een andere vereniging is ingedeeld. Mitchel is voor velen al geen onbekende meer, omdat hij het afgelopen half jaar stage bij Ronald heeft gelopen en spelenderwijs kennis heeft gemaakt met onze vereniging en leden. Onder de 'Lees meer' button stelt Mitchel zichzelf verder aan jullie voor. Het bestuur wenst Mitchel veel succes. 

                                                                    

zondag 15 maart 2015, 14:29 uur
1 2 3
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
  Bestuur
  Ledenadministratie
  Technische comm.
  Jeugd commissie
  Trainingscoord.
  Recreatie comm.
  Open Dog comm.
  Wintercommissie
  Barcommissie
  Sponsorcommissie
 Clubkampioenschappen comm
 Nieuwsbrief
 Webbeheer / Redactie
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
6 Maart - 26 Juni
 WORLDTOUR ROOD/ORANJE Voorjaar 2016, 6/3, 20/3, 3/4, 24/4, 22/5, 12/6, 26/6

5 April - 24 Mei
 KNLTB competitie voorjaar 2016 dinsdag 5/4,12/4,19/4,26/4,10/5,17/5,24/5

6 April - 1 Juni
 KNLTB competitie voorjaar 2016 woensdagmiddag GROEN 6/4,13/4,20/4,11/5,18/5,25/5,1/6

7 April - 29 September
 Racketavond elke donderdag (20.00-23.00) tenzij er andere activiteiten gepland zijn.

8 April - 3 Juni
 KNLTB competitie voorjaar 2016 vrijdagmiddag jeugd, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 20/5, 27/5, 3/6
 KNLTB competitie voorjaar 2016 vrijdagochtend 8/4,15/4,22/4,29/4,20/5,27/5,3/6
 KNLTB competitie voorjaar 2016 vrijdagavond 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 20/5, 27/5, 3/6

9 April - 4 Juni
 KNLTB competitie voorjaar 2016 zaterdag overdag en avond 9/4,16/4,23/4,7/5,21/5,28/5,4/6

10 April - 5 Juni
 KNLTB competitie voorjaar 2016 zondag 10/4,17/4,24/4,8/5,22/5,29/5,5/6
 KNLTB competitie voorjaar 2016 zondagochtend GEEL 10-4; 17-4; 24-4; 8-5; 22-5; 29-5; 5-6

4 Mei - 15 Juni
 KNLTB competitie voorjaar 2016 woensdagmiddag GROEN inhaaldagen 4/5, 5/5, 16/5, 8/6, 15/6

5 Mei - 31 Mei
 KNLTB competitie voorjaar 2016 dinsdag inhaaldagen 5/5,16/5,31/5

5 Mei - 10 Juni
 KNLTB competitie voorjaar 2016 vrijdag inhaaldagen 5/5,13/5,10/6

5 Mei - 11 Juni
 KNLTB competitie voorjaar 2016 zaterdag inhaaldagen 5/5,14/5,11/6

5 Mei - 12 Juni
 KNLTB competitie voorjaar 2016 zondagochtend GEEL inhaaldagen 5-5; 16-5; 12-6
 KNLTB competitie voorjaar 2016 zondag inhaaldagen 5/5,16/5,12/6

 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Dames
 Zondag Heren

Junioren
 Woensdag Meisjes
 Woensdag Jongens
 Vrijdag Meisjes
 Vrijdag Jongens
 Zondag Gemengd
 Zondag Jongens